poniedziałek, 12 sierpnia 2013

I. Biblia, Słowo Boże.

We wszystkich XVI-wiecznych wyznaniach wiary Reformacji, czyli podstawowych dokumentach przedstawiających w sposób klarowny „streszczenie” wiary protestantów, znajdują się stwierdzenia dotyczące „zasady skrypturystycznej”, czyli szczególnej pozycji Biblii w nauczaniu i życiu Kościoła. 

Być może wyznania wiary nurtu reformowanego są w ich ogólności w tej kwestii bardziej wyraźne, niż np. teksty symboliczne (wyznaniowe) luterańskie, niemniej wszystkie bez wyjątku nurty Reformacji są w ich dokumentach - w dziedzinie wagi Biblii - jednoznaczne i zgodne. 
W Artykułach Szmalkaldzkich, które Luter napisał w 1537 roku, mając nadzieję na przedstawienie ich na Soborze, który miałby zwołać papież Paweł III, znajdujemy: 
„To Słowo Boże nakłada artykuły wiary i nikt nie ma prawa narzucić nam innych, nawet anioły”. 

Należy zauważyć, że to kościelne wyznanie wiary: „Pismo Święte jest Słowem Bożym” nie jest niczym innym, jak rozpoznaniem przez Kościół prawdy, którą podaje Pismo o sobie samym. 
Pismo mówi, że jest jest ono Słowem Bożym, a Kościół wyznaje, że to co mówi Pismo jest prawdziwe. Pismo mówi, w wielu miejscach: „Tak mówi Pan!” i Kościół wyznaje, idąc za Pismem: „Tak! Tak właśnie mówi Pan!”. 
A zatem, autorytet Biblii nie jest autorytetem zależącym od jakiegoś autorytetu czy dowodów ludzkich, jakimikolwiek by one były. Autorytet Biblii nie zależy też od autorytetu Kościoła, ani też od autorytetu argumentów o charakterze naukowym. 
Jak mówi większość wyznań wiary Reformacji: Biblia bierze swój autorytet od Boga samego, nie od ludzi. 
Na pytanie: dlaczego wierzycie, że Biblia jest Słowem Bożym? Kościół ma tylko jedną odpowiedź: ponieważ faktycznie Biblia jest Słowem; to Duch Święty tak to uczynił i pozwolił nam, byśmy to Słowo otrzymali!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz