poniedziałek, 17 czerwca 2013

Piesn/modlitwa - zycie, praca...

W ziemskim mym istnieniu...

W ziemskim mym istnieniu, w pracy utrudzeniu mam przeżywać dni. 
Czasu bym nie tracił, umysł mój bogacił, Bóg polecił mi. 
Bo niemiłe, Panie Ci, gnuśne naszych dusz uśpienie i bez pracy mienie. 

Praca życie słodzi, radość w życiu rodzi, spędza myśli złe. 
Praca krzepi siły, czyni pokarm miłym i spoczynek w śnie; 
ona w cnocie wzmacnia mnie, wszędzie błogi plon wydaje i bogaci kraje. 

Życie to działanie i usiłowanie, by pożytek nieść sobie i bliźniemu, 
dobru ogólnemu, Bogu zaś na cześć. 
Bo nakazów Boskich treść przy modlitwie ten pojmuje, 
kto wśród trosk pracuje. 

Lecz niech w pracy chciwość ani nieuczciwość nie kieruje mną. 
Skarby, choć obfite, niecnie wszak zdobyte są własnością złą. 
Boże, wolę spełnia Twą, kto się dostatkami swymi, dzielić chce z bliźnimi. 

Pókim jest na ziemi, ja czynami swymi, będę Ciebie czcił. 
Pobłogosław, Panie, me usiłowanie, Ty mi udziel sił, 
bym Twej łaski godnym był i w tym życia utrudzeniu myślał o zbawieniu. 

Tekst: ks. Józef Spleszyński +1879, superintendent Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 
(źródło: Śpiewnik Ewangelicki, Wydawnictwo Augustana 2008, str. 1195)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz