poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Sola gratia – tylko łaska; zbawienie jest nam dane


Wyłącznie łaska. „Zbawienie z łaski” tworzy pierwsze i najbardziej fundamentalne z twierdzeń Reformacji. Jest ono kamieniem węgielnym Reformacji protestanckiej, ponieważ jest kluczem całości przesłania biblijnego, zasadą hermeneutyczną (związaną z metodą lektury), która pozwala na właściwą interpretację całości przesłania Pisma Świętego.
Dla Lutra zasada ta była elementem o znaczeniu witalnym.
W wieku XVI-ym świadomość grzechów, popełnionych w życiu błędów i związany z nimi strach kary wiecznej, terroryzowały ludność Europy. Pełne potworności obrazy, jak choćby te Hieronima Boscha,  świadczą z całą siłą o niepokojach tamtego czasu, ukazując zmarłych, którzy stają przed trybunałem Bożym i są zesłani do ogni piekielnych.Hieronim Bosch, Sąd ostateczny, 1504-1508


Zbawienie tylko z łaski oznacza w sposób fundamentalny fakt, że Bóg nie przychodzi do ludzi wyłącznie jako sędzia, ale jako Zbawiciel, jako Wyzwoliciel.
Bóg działa i podejmuje swoje interwencje w świecie i w sercu ludzi przede wszystkim by je uwolnić od strachu. Takie przesłanie postawione w samym centrum świata przejętego smutkiem, porażonego strachami różnego rodzaju, jest nade wszystko przesłaniem mającym budować ufność (do Boga) i pokój serca.
W miejsce smutku i niepokoju pojawi się radość, uznanie i wdzięczność, możliwość życia w poczuciu bycia kochanym przez Boga, bez żadnych szczególnych warunków.
Paul Tillich, jeden z teologów XX-wiecznych, poda następujące résumé rozumienia wiary zbawczej: „Wiara, to zaakceptowanie bycia akceptowanym, pomimo faktu, że jest się nieakceptowalnym” (w „Męstwo bycia”).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz