czwartek, 3 stycznia 2013

Biblia i Reformacja


Biblia – powtarzam - tylko Biblia jest religią protestantów napisał w XVII wieku William Chillingworth (1602-1633), autor szeregu pism, które można określić mianem apologetyki protestanckiej. 

Wydaje się, że stwierdzenie to nie jest w szeregu przypadków jasne, nie tylko dla nie-protestantów, którzy często traktują je - mówiąc delikatnie - „ironicznie”, ale też dla samych protestantów, którym przypomnienie pewnych elementów zasadniczych, związanych z refleksją Reformatorów, nie byłoby rzeczą całkowicie bezużyteczną. 
Z tego też względu zapraszamy do poświęcenia kilku chwil temu tak znanemu, a jednak pełnemu nieporozumień, tematowi jakim jest „Biblia i Reformacja”. 

Regułę, które z właściwą sobie energią wyraził Chillingworth, Kalwin w wieku XVI ujmował bardzo klarownie, w sposób nieco bardziej opisowy, twierdząc, że nic nie może być przyjęte w Kościele, jako Słowo Boże, jeżeli nie jest zawarte w Prawie i 
Prorokach, następnie w Pismach Apostołów, i że Kościół nie ma innego sposobu nauczania, jak tylko w zgodności z porządkiem i normą Słowa Bożego. 
Dla Kalwina zarówno instytucje jak i reguły funkcjonowania Kościoła, ale także te  społeczne, powinny mieć ich fundament w Piśmie Świętym. 
W swoich pismach jednoznacznie dzielił się przekonaniem, że aprobuje tylko te instytucje ludzkie, które mają ich fundament w autorytecie Bożym i które są pochodne i zgodne z nauczaniem Pisma. 

W 1522 r. Zwingli zatytułował swój traktat o Piśmie Świętym: „Jasność i pewność Słowa Bożego”, stwierdzając, że fundamentem naszej religii jest spisane słowo - Pismo Boże. 

Wzmiankowane wyżej opinie wskazują, jak niezwykłą wagę Reformatorzy przypisywali Pismu Świętemu. 
Należy też podkreślić, wbrew nierzadko rozpowszechnionemu przekonaniu, że ich opinie (Reformatorów) nie były czymś całkowicie nowym, a stanowiły swoistą ciągłość, kontynuację teologii średniowiecznej, która (za wyjątkiem może niektórych późniejszych autorów franciszkańskich) uważała Pismo Święte za podstawowe źródło nauki, doktryny chrześcijańskiej. 

Różnica między Reformatorami i teologią średniowieczną polegała na sposobie definiowania i interpretowania Pisma, a nie na statusie dominującym, jaki był mu przypisany.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz