poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Pietyzm - Bracia morawscy


Ciekawym, konkretnym przykładem życia wiary, opierającym się o myśl pietystyczną są tzw. Bracia Morawscy. 
Przykład ten jest być może historycznie nam - Polakom - bliski poprzez kontynuację ich obecności i zaangażowanie na terenach polskich, w ciągu kilku wieków. 

Historia Braci Morawskich (mówi się tu także czasem, choć niezupełnie precyzyjnie oddając znaczenie, o Braciach czeskich) składa się z okresów przed i po hrabim von Zinzendorf (patrz wyżej – pietyzm). 
Ich początków można szukać w wieku XV. 
To podówczas od nurtu husyckiego odłącza się gałąź pod kierunkiem Petra Chelcickiego (ok.1390-1490). 
Pośród głównych idei Braci warto podkreślić zasady nie odpowiadania przemocą na przemoc i braterskie relacje wewnątrz ich małych grup. 
Bracia byli poddani prześladowaniom od początku ich istnienia, a okres Wojny trzydziestoletniej (1618-1648) zdziesiątkował ich wspólnoty i doprowadził do ich rozproszenia. 
Jedna z takich rozproszonych grup osiadła na terenie dzisiejszej Polski, budując wspólnotę i fundamenty przyszłego życia wiary, rodzinnego i zawodowego w Zelowie, niewielkiej miejscowości na terenie województwa łódzkiego. 

Dla zainteresowanych: warto odwiedzić istniejącą i kwitnącą jeszcze dzisiaj zelowską parafię Kościoła ewangelicko-reformowanego właśnie w Zelowie, z jej zabytkami i archiwami. Parafia ta jest bezpośrednim dziedzicem osadnictwa czesko-braterskiego w tej miejscowości. 

Znaczący wzrost liczbowy i podniesienie znaczenia Braci Morawskich nastąpił wraz z zaangażowaniem niemieckiego hrabiego Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa (1700-1760), który na terenach do niego należących otoczył opieką początkowo kilku błądzących w poszukiwaniu gościny morawian, pozwalając w dalszej kolejności nowo przybywającym osiedlić się w obrębie jego posiadłości. 
Był to początek tzw. Herrnhut („strażnicy Pańskiej”). Hrabia Zinzendorf (sam luteranin)  doprowadził do stworzenia nowego ruchu, zorientowanego początkowo na zjednoczenie Kościołów, ale także skierowanego na misje (w Europie i poza Europą) oraz na edukację. 
Z czasem nastrój zjednoczeniowy został odłożony, z racji prostej i realnej niemożności realizacji kierujących nim założeń, a sam ruch Braci stał się nową, odmienną denominacją kościelną (początkowo długo pozostającą w ramach Kościoła luterańskiego). 

Kościół morawski (i jego misje) istnieją do dzisiaj. Protestancki Kościół Braci Czeskich (liczący ok. 300 tys. Członków) jest pod jego silnym wpływem. 
Jako ciekawostkę, użyteczną dla naszego współczesnego życia wiary, warto zwrócić uwagę na zbiór/kalendarz wersetów biblijnych na każdy dzień, wydawany współcześnie przez Jednotę Braterską w Herrnhut (jako tzw. Losungen w języku niemieckim) i tłumaczony na wiele języków. Na każdy dzień proponuje on kilka tekstów biblijnych, wraz z krótkim zdaniem będącym przesłaniem duchowym, do refleksji danego dnia. Zbiór ten jest także dostępny w języku polskim, będąc wydawanym przez luterańskie wydawnictwo „Augustana”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz